Centre d'Estudis Mollet (CEM)

40€

12€

Repte solidari

30km

Centre d'Estudis Mollet (CEM)

Una petita gran escola

Equip

Codi d'equip:

B0187

Tipus d'equip:

Escola

Portaveu de l'equip:

Elena Novo Sánchez

Membres:

Ana Belén Bravo Mendieta

Álex Butjosa Novales

Óscar Cusidó de Haro

David Sánchez Vallecillos

Gustavo García Tomé

Imma Rico Arjona

Josep Santamaría Uroz

Juan Francisco Díaz Díaz

Marc Santamaria Pozo

Mireia Serrat Font

Susana Ejarque López

Compartir equip a:


Donacions a l'equip

Donant Import
ALEX BUTJOSA NOVALES 40.00€


Marcador