Centre d'Estudis Mollet (CEM)

379€

12€

Repte solidari

30km

Centre d'Estudis Mollet (CEM)

Una petita gran escola

Equip

Codi d'equip:

B0187

Tipus d'equip:

Escola

Portaveu de l'equip:

Elena Novo Sánchez

Membres:

Ana Belén Bravo Mendieta

Álex Butjosa Novales

Óscar Cusidó de Haro

David Sánchez Vallecillos

Gustavo García Tomé

Imma Rico Arjona

Josep Santamaría Uroz

Juan Francisco Díaz Díaz

Marc Santamaria Pozo

Mireia Serrat Font

Susana Ejarque López

Compartir equip a:


Donacions a l'equip

Donant Import
Gustavo García Tomé 109.00€
Susana Ejarque Lopez 40.00€
Mireia Serrat Font 40.00€
JOSEP SANTAMARIA 80.00€
Gustavo Garcia Tome 70.00€
ALEX BUTJOSA NOVALES 40.00€


Marcador