Edicions anteriors

2017 - Mallorca

 

31.906€

Total recaptat

1.250

Participants

89

Equips

 

 


 

2017 - Barcelona

 

301.862€

Total recaptat

12.000

Participants

853

Equips

 

 


 

 

2016

 

232.554€

Total recaptat

10.000

Participants

731

Equips

 

 

 

2015

 

224.921€

Total recaptat

10.000

Participants

753

Equips

 

 

 

2014

 

137.267€

Total recaptat

5.700

Participants

350

EquipsMarcador