Edicions anteriors

  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
 

Barcelona

301.862€

Total recaptat

12.000

Participants

853

Equips

Fotos | Projectes Finançats

 


Mallorca

31.906€

Total recaptat

1.250

Participants

89

Equips

Fotos | Projectes Finançats

 

Barcelona

224.921€

Total recaptat

10.000

Participants

753

Equips

Fotos | Projectes finançats

 

Barcelona

137.267€

Total recaptat

5.700

Participants

350

Equips

Fotos | Projectes finançats

 


Marcador