Actualitat

20/06/2016

Els infants crònics amb altes dependències reben suport de la Magic Line

La Magic Line destina 23.200 euros al programa Príncep (Plataforma de Resposta Integral als Nens Crònics amb Elevada Dependència) que desenvolupa l'Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu.

A través d'un equip pluridisciplinar s'atenen de manera integrada els pacients amb malalties cròniques i d'alta complexitat, ja que es tracta de nens amb unes necessitats sociosanitàries específiques: accés estable a l'hospital, gran dependència en tecnologia, polifarmàcia, cures domiciliàries i dificultats psicosocials associades. L'objectiu del programa és millorar la qualitat de vida d'aquests nens i de les seves Famílies.