Acció solidària Magic Line

25/12/2017

Captació microdonatiusAportacions personals i de l'entorn familiar i amistats. Promoció de la ML i els seus objectius en aquest entorn proper.Marcador